Välkommen till Viking Roost

Swedish Chapter of AOC


AOC

Organisationen
Association of Old Crows, AOC är en organisation vars medlemmar har någon form av anknytning till elektronisk krigföring (EW). Föreningen bildades 1964 och har idag mer än 17000 medlemmar fördelade på 71 underavdelningar (chapters). Föreningens huvudkontor finns i Alexandria, Virginia.

Ungefär 65% av medlemmarna kommer från försvarsindustrin medan resten är anställda inom försvar eller statliga myndigheter. Utanför USA, finns underavdelningar i Australien, Belgien, Canada, Frankrike, Grekland, Holland, Israel, Italien, Japan, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och Ungern.

Viking Roost är namnet på den svenska underavdelningen. Läs mer om den under fliken Om Viking Roost.

Var kommer namnet ifrån?
Namnet härstammar från andra världskriget då man använde sig av elektronisk krigföring för att störa ut fientliga radio- och radarstationer. De allierades utrustning och operatörer för ändamålet gick under kodnamnet "RAVEN" (Korpen). Militärjargong döpte snart om detta till "Crows" (kråkor) och operatörerna kallades "Old Crows"

Medlemskap
För en årlig avgift på $45 kan man bli medlem i AOC. Medlemmar får varje månad en tidning "Journal of Electronic Defense"

Länk till AOC USA