Om Viking Roost

Om Viking roost

Sedan starten av Viking Roost har verksamheten huvudsakligen bedrivits genom medlemsmöten, omkring fyra per år, varvid besök har gjorts vid olika myndigheter, förband och industrier av intresse. Under 90-talet genomfördes dessutom ett antal s.k. Kråkseglingar varvid ”kappseglingar” under gemytliga former genomfördes med stort deltagande, varvid båtägande medlemmar ställde upp och villigt tog emot andra medlemmar som gastar. Traditionen var att vårseglingen genomfördes i Mälaren, medan motsvarande på hösten genomfördes i Saltsjön.

Ett viktigt evenemang, som verkligen placerade Viking Roost på kartan, var när vi i maj 2002 stod som programansvariga för AOC Symposium and Convention in Europe på Grand Hotel i Stockholm, som blev mycket lyckat. H.M.Konungen var inbjuden som invigningstalare, men hade tyvärr förhinder. Istället hade Chefen för Operativa Insatsledningen, general Jan Jonsson, vänligheten att ställa upp. 

Intressant att notera är även att Viking Roost med sina omkring 250 medlemmar är det näst största kapitlet i världen utanför USA. Endast det brittiska är större. Emellertid är Viking Roost och Sverige störst i världen ”per capita”, dvs om man tar hänsyn till antalet invånare. Vid årsmötet utdelas dessutom ett pris ”årets Kråka” till särskilt förtjänt person som under året eller tidigare gjort berömvärda insatser inom telekrigområdet. Se länk till vänster.