Motivering 2007 - Thomas Lindvall

För berömvärda insatser inom telekrigområdet.

Du tillhör de relativt få som prövat Dina vingar vid både FMV och industrin inom telekrigföringsområdet. De omdömen som fälls om Dig är genomgående goda. Du har lämnat bestående intryck! Trots Din relativt blygsamma ålder, har Du hunnit bli en mycket erfaren kråka.<br
Ditt arbete har i huvudsak varit fokuserat på den del av telekrigföringsområdet som skyddar våra krigsförband. Du är en av dem som satt prägel på utvecklingen av några av de viktigaste svenska telekrigsystemen. Dessutom har Du, bland annat i rollen som provledare, varit tongivande vid många provkampanjer syftande till att optimera verkan hos dessa system. De inställningar vi idag använder i våra system under skarpa förhållanden är i huvudsak ett resultat av detta arbete. Vi hade inte varit där vi är utan Dina insatser.

Ditt bidrag till skyddet av våra krigsförband är ovärderligt

Dina personliga egenskaper; god analytisk förmåga, djup teknisk kompetens, ödmjukhet och en god portion humor är ytterligare bidrag för att meritera Dig för denna utmärkelse!

Till en erfaren men fortfarande ung kråka. Glädjande nog har Du många år kvar i kråkornas krets!

Arne Streling
Ordförande i Viking Roost