Motivering 2008 - Bengt Bergkvist

För berömvärda insatser inom telekrigområdet.

Du har som få under Ditt yrkesverksamma liv ägnat Dig åt duellen medel – motmedel. Du började med utprovning av motmedel på FC, ägnade därefter många år åt radar för att sedan återkomma till motmedelsidan. Oavsett från vilket håll Du angripit området så har det alltid skett med en svårslagen entusiasm och även om Du i grunden är fysiker med stora teoretiska kunskaper så har Din ledstjärna alltid varit att se till den operativa nyttan med de idéer, studier och produkter Du arbetat med. En viktig del i Din gärning har varit kunskapsspridning. Du har skrivit ett stort antal artiklar, hållit uppskattade kurser och intressanta presentationer i alla tänkbara sammanhang. Du har dessutom odlat Din poetiska ådra även inom tekniken och skrivit underhållande dikter, visor och noveller med radar- och telekrigteman.

Under senare tid har Du gjort en mycket stor insats för att dokumentera det svenska flygvapnets telekrighistoria. Med ett stort antal intervjuer, studier av materiel och genomgång av dokumentation har Du bevarat sådant som annars med stor sannolikhet skulle falla i glömska.

Det är med stor glädje vi ser Din obrutna entusiasm för telekrigområdet och vi hoppas få ta del av den ytterligare många år.

Arne Streling
Ordförande i Viking Roost