Motivering 2009 - Leif Tyrfelt

För berömvärda insatser inom telekrigområdet.

Du tillhör den relativt begränsade skara som prövat sina vingar vid både Försvarsmakten och FRA. De omdömen som fälls om Dig är genomgående goda. Du har lämnat bestående intryck! Som projektledare drev Du Projekt TAKSIS målmedvetet och till stor nytta för Dina uppdragsgivare. Därefter har Du genom lång, väl meriterad tjänstgöring som avdelningschef varit tongivande inom telekrigföringsområdet hos FRA. I en stundtals turbulent tillvaro har Du stått stadigt och varit tydlig med vad som är bäst för Sverige. Du har satt Din prägel på verksamheten!

Din betydelse för samverkan mellan Försvarsmakten och FRA kan knappast överskattas. Du har genom Ditt engagemang dels i samordningsgruppen mellan myndigheterna och dels i samverkan med såväl FM TKSE som Telekrigbataljonen, personligen gjort skillnad. Inom ramen för FRA stöd till internationella insatser har Du haft en nyckelroll. Att Du dessutom varit drivande i FRA stöd med utbildning av yngre officerare understryker vidden av Ditt engagemang. Du har vidare haft en avgörande roll i det faktum att svensk teknisk signalspaning har en säker framtid, i och med den förnyelse och utveckling som nu sker och som du säkerställt. Svensk TES är en grundförutsättning för Försvarsmaktens telekrigverksamhet. Vi hade inte varit där vi är utan Dina insatser.

Dina personliga egenskaper; ledarskap, mod, initiativkraft, tydlighet, förmåga att skapa struktur och ordning i verksamheten, analytisk förmåga och en god portion humor bidrar ytterligare till att meritera Dig till denna exklusiva utmärkelse!

Till en erfaren kråka. Förhoppningsvis har Du många år kvar i kråkornas krets!

Arne Streling
Ordförande i Viking Roost