Motivering 2010 - Kapten Håkan Lindberg

För berömvärda insatser inom telekrigområdet.

Du är en av dem som personifierar telekrigföringen i Försvarsmakten. Dina kunskaper är kända och erkända, inte bara inom Flottan, utan inom hela Försvarsmakten och övriga delar av försvarsfamiljen. Genom stort engagemang och hängivenhet har Du starkt bidragit till telekrigutbildningen inom Försvarsmakten. Du har dessutom personligen tagit initiativ för utbildningssamverkan över försvarsgrens- och myndighetsgränserna. Såväl Försvarsmakten som övriga myndigheter försvarsfamiljen, kanske främst FRA, har haft stor nytta av Ditt prestigelösa och pragmatiska förhållningssätt till hur utbildning ska bedrivas.

Ditt bidrag till telekrigföringen är inte begränsat till utbildningsområdet. Du ställer upp närhelst telekrigföringen kallar, oavsett om det gäller att arrangera ett Årligt Telekrigmöte, eller att föreläsa på en telekrigberedning.

Du tillhör dem som gjort konkreta insatser för att förbättra telekrigförmågan hos våra insatsförband, inte bara genom utbildning, utan även genom personligt engagemang. Särskilt tydligt var detta vid uppsättningen av NBG 08, där integrationen av telekrigdelarna och arbetsmetodiken till stor del bar Din prägel.

Att Du dessutom har djup kunskap, ett stort nätverk och en positiv attityd bidrar ytterligare till att meritera Dig för denna exklusiva utmärkelse.

Till en ung kråka; med förhoppning om många kommande år i kretsen av kråkor!

Arne Streling
Ordförande i Viking Roost