Motivering 2011 - Sven Holte

För berömvärda insatser inom telekrigområdet.

Det finns inte så många sanna systemingenjörer inom telekrigområdet men Du är definitivt en av dem. Det är få inom detta gebit som kan visa upp Din tekniska spännvidd, från kretslösningar på detaljnivå till operativ användning av hela system. Till ett imponerande djup behärskar Du alla discipliner som behövs för att få fram välfungerande system med väl avvägda kompromisser för goda prestanda och kostnadseffektivitet. Under de cirka tjugo år Du varit verksam inom telekrigområdet har Du framförallt förknippats med ett antal viktiga systemkonstruktioner inom radarvarnar- och signalspaningsområdet t.ex. radarvarnararkitekturerna till EWS-39 och RWE Tornado, digitalmottagaren i dess olika generationer och tillhörande interferometermottagare. På senare tid har Du utvidgat ditt perspektiv till hela RF-området och gjort värdefulla insatser inom bland annat i de sedan ett par år tillbaka pågående MFS-studierna för Gripen NG.

Din ledstjärna har alltid varit enkelhet och Dina lösningar är genomgående eleganta och robusta. Även enkla lösningar har att verka i en komplicerad omvärld och i sådana sammanhang besitter Du en imponerande förmåga att bena ut och förklara komplexa ting på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt.

Det är med stor glädje vi tar del av Ditt kreativa skapande och Din entusiasm och vi hoppas att Du har många år kvar i kråkornas krets.

Håkan Bergström
Ordförande i Viking Roost