Motivering 2012 - Ulf Kylén

För berömvärda insatser inom telekrigområdet.

Du är känd för att vara omtänksam och hängiven, Du månar om både personal och materiel. Personalen i ett insatsområde eller på övningsfältet har alltid vetat att du finns där som ett stöd i allt som rör systemens tekniska förmåga, stort som smått. Ditt engagemang skapar trygghet. Du ställer alltid upp, oavsett veckodag och tid på dygnet. Utöver lojalitet, är hög arbetskapacitet, teknisk förståelse och händighet personliga egenskaper som är utmärkande för Dig. Du har alltid varit intresserad av teknik, från systemens minsta diod, till ett förbands övergripande tekniska förmåga. Din karriär började på F 6 i Karlsborg för drygt tjugo år sedan och fortsatte sedan till luftvärnet. Redan där var transmissionsteknik, felsökning på kretskort i radarhyddor, vågutbredning och antennteknik din vardag. År 2000 flyttade Du till dåvarande S1. Sedan dess har Du varit djupt involverad i utvecklingen av Försvarsmaktens Telekrigbataljon. Du har varit med från början och med ibland små medel, men alltid med stor entusiasm, bidragit till uppbyggnaden av Försvarsmaktens största telekrigförband. Ditt bidrag har varit avgörande för var förbandet är idag. Du har en stor del i att förbandet levererar effekt i dagens insatser och kommer att fortsätta göra det i morgondagens.

Till en hängiven och omtänksam kråka; med förhoppning om många kommande år i kretsen av kråkor!

Håkan Bergström
Ordförande i Viking Roost