Motivering 2013 - Lars Arvidsson

För berömvärda insatser inom telekrigområdet.

Du har varit Malmen och FMV telekrigverksamhet trogen sedan tidigt 80-tal. Det gör Dig till en av veteranerna inom telekrigprovning. Planering och genomförande av såväl fält- som laboratoriekampanjer är Ditt adelsmärke. Du har varit delaktig i framtagningen av i stort sett alla parametersättningar för de VMS vi flyger med idag, såväl nationellt som internationellt. Sedan ett par år är Sverige medlem i den NATO-grupp som arbetar med skydd av flygsystem. Du har, genom Din roll som en av Sveriges två representanter, varit tongivande för Sveriges etablering i gruppen. I det sammanhanget har Du, utöver det engagemang som kan förväntas, starkt bidragit till att etablera Vidsel som en internationell telekrigprovplats.

Inom telekrigområdet finns ett väl fungerande nätverk, med förgreningar även utom landet. Du har aktivt medverkat i uppbyggnaden och Du är en av de centrala aktörerna.

Du har varit en av de tongivande för att göra Sverige känt och erkänt i internationella telekrigsammanhang.

Utöver din professionella kompetens uppskattas Du för Dina personliga egenskaper. Du är målmedveten, professionell, ärlig, prestigelös och lättsam, med god förmåga att skapa kontakter och att få alla att arbeta mot ett gemensamt mål.

Till en hängiven och omtänksam kråka!

Håkan Bergström
Ordförande i Viking Roost