Motivering 2014 - Oscar Bladh

Telekrigföring har varit en del av Din vardag sedan Du som ung officer började på F 16 radarkompani. På senare år har Du ägnat Dig helhjärtat åt området. I Din nuvarande roll som projektledare för MFS-EW för Gripen E har Du en av landets nu viktigaste telekrigbefattningar. Att telekrigförmågan är ett område som prioriterats på Gripen E ger uppdraget ytterligare tyngd.

MFS-EW är inte bara ett nytt, tekniskt avancerat telekrigsystem. Det är också en ny teknikgeneration i en ny typ av systemlösning, där telekrigsystemet är djupt integrerat med andra system i flygplanet. Du leder projektet med stort engagemang och energi. En utmaning i ordets rätta bemärkelse, som ställer stora krav på samordning inom både FMV och industrin. Din förmåga att kombinera teknisk förståelse med helhetssyn för flygplanets totala egenskydd har starkt bidragit till en bra systemlösning. Ditt sätt att arbeta präglas av öppenhet för nya idéer och möjligheter, oavsett om det gäller tekniska konstruktionslösningar eller arbetssätt. Utöver att detta inneburit ett högst konkret resultat genom en bra systemlösning, har det starkt bidragit till ett påtagligt bättre arbetsklimat mellan samtliga parter. Ett bra kvitto på detta är att Dina externa kontaktytor – industrin och Högkvarteret är nöjda. Din förmåga att kommunicera har också ökat förståelsen för telekrigsystemets betydelse för Gripen E inom övriga delar av FMV.

Förutsättningarna att få ett slagkraftigt telekrigsystem på Gripen E är goda, mycket tack vare Dina insatser. Du gör verkligen skillnad!

Dina personliga egenskaper – initiativkraft, målmedvetenhet, framåtanda och en positiv attityd bidrar ytterligare till att meritera Dig för denna exklusiva utmärkelse.

Håkan Bergström
Ordförande i Viking Roost