Motivering 2015 - Jonas Grönberg

För berömvärda insatser inom telekrigområdet.

Du är en av relativt få systemingenjörer inom telekrigområdet som har stora kunskaper såväl om tekniken som om systemens operativa användning. Tack vare ditt industri- perspektiv har du en god förmåga att utnyttja dessa kunskaper till kostnadseffektiva lösningar.

Under de cirka femton år du varit verksam inom telekrigområdet har du framförallt förknippats med telekrigsystemen i Gripen. Med utgångspunkt i störsystemet utvidgade du ditt perspektiv och täcker sedan länge hela RF-området, såväl mottagning och störning som övergripande funktioner i avioniksystemet. Du gjorde en betydande insats i att få EWS-39 till ett operativt välfungerande system.

Under senare år har fokus varit det nya systemet i Gripen E, MFS-EW, men även de olika systemvarianter som erbjudits för export. Framväxten av MFS-EW har varit krokig men du har alltid varit såväl drivande och entusiastisk som lyhörd inför kundsidans önskemål. Du har till stor del bidragit till att MFS-EW är ett mycket lovande systemkoncept och att svensk telekrigföring nu tar betydande steg i internationell positionering. Du har också från din plats i Saabs projektledning starkt bidragit till att projektet fått en lyckosam start.

Till en erfaren men fortfarande ung kråka. Glädjande nog har du förhoppningsvis många år kvar i kråkornas krets.

Christer Persson
Ordförande i Viking Roost