Motivering 2016 - Hans Elmegren

För berömvärda insatser inom telekrigområdet.

Ditt ungdomliga sätt till trots är Du en veteran. Namnet Hans Elmegren förekommer i dokumentationen kring flera av våra viktigaste, varav vissa på sin tid känsligaste, telekrigsystem. Du är en viktig del av svensk telekrighistoria.

Du har genom åren skapat ett stort personligt nätverk. Detta tillsammans med förmågan att kombinera teknisk kompetens med förståelse för användarnas krav och förutsättningar, gör Dig unik. Ditt rättframma sätt kombinerat med detta har skapat stort förtroende hos telekrigarna inom såväl FMV som Försvarsmakten och FOI. Du är en auktoritet inom Ditt område, Ditt ord väger tungt!

Du har präglat verksamheten till den grad att Du skapat en egen vokabulär inom svensk telekrigföring. Några axplock:
GULDÄGG = Produkt, uppfinning, algoritm etc. inom telekrigområdet som tagits fram eller förädlats vid FOI och som Sverige/FM/FMV/FOI kan tjäna pengar på, alternativt uppnå fördelar med relativt en motståndare.
CHIPSTRIM = Produkt, uppfinning, algoritm etc. inom telekrigområdet som tagits fram eller förädlats vid FOI och som FM/FMV/FOI utnyttjar för att höja prestanda hos telekrigsystem.
ELJEST = Kännetecknande karaktärsdrag (adjektiv) hos vissa telekrigare, sannolikt i betydelsen bäst i klassen.
RÄDDA POJKAR FÅR ALDRIG KYSSA VACKRA FLICKOR = Används i betydelsen ”att våga” och att inte vara onödigt fyrkantig i tolkningen av alla paragrafer.

Du tillhör de få som personligen gjort skillnad för krigsförbanden!

Christer Persson
Ordförande i Viking Roost