Motivering 2018 - Petter Bedoire

För berömvärda insatser inom telekrigområdet.

Du är en av få inom telekrigområdet som har kunskaper i hela spannet från vågformer till affärsledning – som ena dagen kan rita organisationsscheman och dra upp strategier och andra dagen kan föreläsa om framtidens EW-system på internationella konferenser.

Under de ca 25 år du har varit aktiv inom telekrigområdet har arbetsuppgifterna skiftat.
Med bakgrund bland annat som systemingenjör där du både tekniklett projekt och själv installerat och verifierat system hos kunder, som organisationsledare över nationsgränser där du sammanfört företagsavdelningar i Sverige och Sydafrika, och med de senaste årens chefskap för marknadsföring, försäljning och produktportfölj står du på en gedigen telekriggrund som är till gagn för såväl industri som kund och slutanvändare.
Att du dessutom är en utomordentlig och entusiastisk utbildare gör att din omgivning får ta del av hela din breda telekrigerfarenhet på ett enkelt och lustfyllt sätt.

Med Viggens och Gripens telekrigsystem som bas och med kundernas behov i fokus har du starkt bidragit till att utveckla den svenska industrins telekrigförmåga.
Du bidrar dagligen till att Sverige, med världen som marknadsbas, har tillgång till yppersta telekrigteknologi med produkter inom många olika områden.

Utmärkelsen går till en erfaren kråka med många års gärningar återstående.
 

Christer Persson
Ordförande i Viking Roost