Motivering 2019 - Magnus Martinell

Man kan säga att du Magnus redan 1991, under din värnplikt, skapade din vision om vad ett telekrigsystem borde kunna prestera. DATASAAB hade byggt PQ858 som fanns ombord på HMS Munin och som ung sjöman tänkte du ”det här kan jag bygga bättre själv” och det har kommit att forma din karriär.

Efter att ha läst FOK och gjort långresan återvände du till skolbänken. Karriären hade kunnat fortsätta i Försvarsmakten, om det inte hade varit för att det fanns krav på att man utbildade sig till officer. Du ville hålla på med teknik, inte med soldater och sjömän.

Du avlade examen i teknisk fysik vid Uppsala Universitet 1997 och examensarbetet förlades till Saab. Under nestor Strindlunds och nestor Holtes handledning skrev du om digitala mottagare.

Arbetet måste ha varit bra, för efter examen anställdes du vid Saab och jobbade med att utveckla VMS 39 Ed15 till Gripen A/B. Du hann också med att jobba med TAKSIS, innan konsultanställningen innebar en förflyttning till Försvarsmakten och Telekrigstödenheten, TKSE.

Arbetsuppgifterna var varierande och omfattande. Du byggde skarpa biliotek till både VMS 39 och EWS 39.  När TKSE 2008 utökades med personal dedikerad till EWS 39 var du med och stenlade vägen för kommande generationers bibliotekstillverkande telekrigare på TKSE. Utöver att vara lärare, handledare och mentor för de nyanställda, ingick också arbete med att specificera och delta i framtagandet av TKSEs systemarkitektur för telekrigproduktionssystem.

2013 anställdes du på FMV GRIPEN Taktiska System för att fortsätta på din sedan värnplikten utstakade väg, att tillsammans med Försvarsmakten och industrin utveckla och förbättra radarvarnare och motmedelssystem. Din stora kompetens och ditt starka driv används nu för kommande generations telekrigsystem, MFS-EW.

Magnus, du har genom alla år bibehållit din saklighet och brinnande entusiasm för utveckling av telekrigteknik, framförallt inom och för Flygvapnet. Du är en av få som förstår och har arbetat i hela kedjan, från brukarbehov och idéstadie till utveckling och slutlig användning. Många är de som lärts upp genom din stora kunskap, ditt tålamod och din förståelse. Du har inspirerat till nya tankesätt, hittat sätt att komma runt problem och din glädje och stolthet över svenska telekrigframgångar smittar av sig.

För dina insatser inom svensk telekrigföring tilldelas du priset Årets Kråka.

 

Petter Bedoire
Ordförande i Viking Roost