Motivering 2020

Motivering 2020 - Bo Ljungberg

Ditt ungdomliga sätt till trots är Du en veteran, det är få som kan konkurrera med Dig när det gäller erfarenhet inom telekrigområdet.

Du började Din karriär i ubåtsvapnet, klev därefter upp på land och fortsatte som lärare på Sambandsskolan. Efter en tid drog sjön igen och Du seglade som flottiljadjutant på Chefens för kustflottan sjögående stab, där Du spred kunskap om sambandstjänst och telekrigföring. Åter på land fick Marinens Telekriggrupp förmånen att ha Dig i sina led, till stor nytta för de marina förbandens förmåga att verka i telestörd miljö.

I början på seklet tog Du ett steg ännu längre upp på land och började på FMV, där Du i huvudsak arbetat med telekrigsystem för Marinen. Du har medverkat i stora projekt som korvett Visby och A26, med fokus på telekrig mot kommunikationsbanden, men även med spännande projekt som ATK.

Ett tecken på Ditt engagemang för telekrigområdet är att Du fortfarande arbetar heltid. Detta trots att Du, sedan tre år, haft möjlighet att luta Dig tillbaka och ägna Dig helt och hållet åt att bygga stugan i finska skärgården.

Du är känd som en handlingens man, mycket lojal, med kreativt sinne och stor erfarenhet. Du är också känd som en varm, omtänksam och nyfiken människa med en räv bakom örat.

Du har verkligen bidragit till för att göra marinen bättre och vassare inom telekrigområdet. Det meriterar Dig väl för att ingå i den exklusiva skara som Årets Kråkor utgör!

Petter Bedoire
Ordförande i Viking Roost