Motivering 2021

Motivering 2021 - Peter Selg

Ända sedan din start i Försvarsmakten har ditt fokus varit på det tekniska området. Som genom värnplikten utbildad arméingenjör vid I19 Boden tog du dina första staplande steg som telekrigare, genom utbildning i de avancerade elektromagnetiska systemen en norrlandsbrigad 85 utrustats med.

Från Boden bar det av till Sveriges närmaste stad, Enköping, där du fortsatte ditt värv vid S1 och förkovrade dig avseende spektrumet och dess påverkan på krigsföringsförmågan. Denna förkovran inkluderade att du under 1996-1998 genomförde dåtidens tekniska chefsutbildning inom telekrigområdet, CU T ledning/telekrig. Som alla vi som känner dig vet, gjorde du ett grannlaga arbete vilket medförde att HKV fick upp ögonen för din förmåga. 1998 rekryterades du av HKV KRI LED till att bli ställföreträdande projektledare, och sedermera projektledare, för ett utvecklingsprojekt tillsammans med FRA – TAKSIS.

TAKSIS påvisade, mycket tack vare din förtjänst, den effekthöjning myndighetssamverkan kan ge och om vi ska mäta effekt i termer av antal utdelade ”Årets Kråka” måste TAKSIS varit ett mycket framgångsrikt projekt. Detta då både din företrädare som projektledare, Leif Thyrfelt, och nu du tilldelats utmärkelsen.

Efter tiden som projektledare för TAKSIS bar det av till HKV och arbete med utveckling av telekrigförmåga inom FM. Det har sagts att du innehar svenskt rekord i att vara materielsystemansvarig inom HKV då du innehade denna roll i närmare 15 år. 15 år då ett flertal telekrigsystem genom din försorg införskaffats samt uppgraderats och därigenom utökat svensk försvarsförmåga.

Sedan 2017 arbetar du inom ett annat, dock till telekrig, närliggande område. Telekrigvärlden har tappat en resurs men Försvaret har glädjen av att fortsatt kunna nyttja din förmåga till struktur och pragmatism. Detta oavsett om det handlar om att lösa ett problem eller leda en verksamhet.

En värdig kråka!

Christer Persson
Ordförande i Viking Roost