Om AOC

Om AoC

Organisationen
Association of Old Crows, AOC, är en organisation vars medlemmar har någon form av anknytning till elektronisk krigföring (EW). Föreningen bildades 1964 och har idag mer än 17000 medlemmar fördelade på 71 underavdelningar (chapters). Föreningens huvudkontor finns i Alexandria, Virginia.

Ungefär 65% av medlemmarna kommer från försvarsindustrin medan resten är anställda inom försvar eller statliga myndigheter. Utanför USA, finns underavdelningar i Australien, Belgien, Canada, Frankrike, Grekland, Holland, Israel, Italien, Japan, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och Ungern.

Viking Roost är namnet på den svenska underavdelningen. Läs mer om den under fliken Om Viking Roost.

Var kommer namnet ifrån?
Namnet härstammar från andra världskriget då man använde sig av elektronisk krigföring för att störa ut fientliga radio- och radarstationer. De allierades utrustning och operatörer för ändamålet gick under kodnamnet “RAVEN” (Korpen). Militärjargong döpte snart om detta till “Crows” (kråkor) och operatörerna kallades “Old Crows”

Medlemskap
För en årlig avgift på $45 kan man bli medlem i AOC. Om du är 25 år eller yngre, erbjuder AoC dig ett 3-årigt medlemskap utan kostnad. Därefter kan du fortsätta medlemskapet för den vanliga årsavgiften på $45. Medlemmar får varje månad tidningen “Journal of Electronic Defense”.

Länk till AOC USA

AOCs Evenemang: