Problem vid inloggning

Några av våra medlemmar har ej kunnat logga in utan fått följande felmeddelande:

503: Service Temporarily Unavailable
Too many IP addresses accessing one secure area!
Please contact Support if you need assistance.

Detta orsakades av en begränsning i brandväggen vilket nu ska vara åtgärdat. Om felet uppstår igen, vänligen kontakta styrelsen.